Barion Pixel
Adatkezelési Szabályzat
1. Ki kicsoda a jelen Adatkezelési Szabályzatban?
Mi, azaz a Firmensoft Group Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9.) Ön, azaz a weboldalunk használója, illetve vásárlónk – természetes személy, akinek a személyes adatát kezeljük az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak közül legalább egy célból
2. Mi az Adatkezelési Szabályzat célja?
Számunkra kiemelten fontos az Ön magánszférájának és személyes adatainak a védelme. Az adatkezelés során biztosítjuk személyes adatainak biztonságát. A jelen Adatkezelési Szabályzatban kifejtjük, hogyan kezeljük a személyes adatát a Byouties internetes oldalainkon (https://byouties.com és https://biz.byouties.com és https://shop.byouties.com), a Byouties felhasználói fiók létrehozása és működtetése, valamint az Ön által írásban és elektronikusan küldött megkeresés, panasz és javaslat kezelése során, illetve hírlevelek küldése során. Továbbá információt talál az adatai kezeléséhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségéről.
3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt?
Az Ön személyes adatainak a kezelője az Firmensoft Group Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem utca 9.). Elérhetőségeink: 1027 Budapest, Bem József utca 9.; hello@byouties.com
4. Hogyan veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel?

Az adatvédelmi tisztviselőnket a személyes adatai Firmensoft Group Kft. általi kezelésével kapcsolatos bármely kérdés esetén keresheti annak érdekében, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolja.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
▪ e-mail cím: adatvedelem@byouties.com;
▪ postai levél (az „Adatvédelmi tisztviselőnek” megjelöléssel): Firmensoft Group Kft., 1027 Budapest, Bem József utca 9.

5. Milyen személyes adatokat kezelünk és azok honnan származnak? Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

A Byouties felhasználói fiók létrehozása és működtetése
▪ A regisztrációs adatlapon megadott személyes adatait Ön Byouties felhasználói fiókjának létrehozására és működtetésére vonatkozó szerződés teljesítése céljából (amennyiben úgy döntött, hogy létrehoz ilyet) kezeljük.
▪ A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez, és hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

Foglalás és Rendelés feldolgozása
▪ A Foglalás és Rendelés során megadott személyes adatait a Foglalás és Rendelés feldolgozása céljából kezeljük.
A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez, és hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont). Jogi kötelezettségek teljesítése
▪ A Foglalás és Rendelés során megadott és a felhasználói fiókban elérhető személyes adatait (amennyiben van felhasználói fiókja) a törvény által (pl. a számviteli törvény, illetve az adó jogszabályok rendelkezései által) előírt kötelezettségeink teljesítése (pl. számlázás és számlák, illetve számvitel alapjául szolgáló dokumentumok tárolása) céljából kezeljük.

A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az szükséges a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez, és hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont). Preferenciák és vásárlási szokások elemzése és vásárlói profil létrehozása marketing és direkt marketing célból (profilalkotás) – a Byouties felhasználói fiókkal rendelkező személyek vonatkozásában


▪ Profil létrehozása és elemzése marketing célból: az Ön személyes preferenciáinak és vásárlási szokásainak megismerése céljából annak érdekében, hogy az általunk és a szépségszolgáltatás és szépségápolás területén működő üzleti partnereink termékeiről, ajánlatairól és új termékeiről információt küldhessünk Önnek, melyek érdekelhetik Önt és amelyeket az Ön igényeihez igazítottunk, létrehozzuk az Ön vásárlói profilját (profilalkotás). A profil létrehozásához a Byouties felhasználói fiók regisztrációs lapjának kitöltésekor Ön által megadott személyes adatait, az elmúlt 24 hónapban a felhasználói fiókban történő tevékenységéhez kapcsolódó információkat (korábbi Foglalásai és Rendelései), a felhasználói fiókja használatának gyakoriságára és metódusára vonatkozó adatokat, véleményét és javaslatait, tartózkodási adatait (amennyiben lehetővé teszi ezt az eszközén, illetve a böngészőben), sütik és hasonló technológiák által gyűjtött adatokat (azaz meglátogatott oldalak és a honlapjainkon tanúsított tevékenysége), az eszközére vonatkozó technikai adatokat (IP cím, MAC cím, operációs rendszer és böngésző típusa) kezelünk.
▪ Direkt marketing célból: direkt marketing célból, azaz annak érdekében, hogy az általunk és a szépségszolgáltatás és szépségápolás területén működő, illetve fizetési szolgáltatást nyújtó üzleti partnereink termékeiről, ajánlatairól és új termékeiről információt küldhessünk Önnek, a vásárlói profiljában található adatokat kezeljük.

A fenti adatok kezelésének jogalapja a preferenciáinak és vásárlási szokásainak elemzéséhez fűződő jogos érdekünk abból a célból, hogy az általunk és a szépségszolgáltatás és szépségápolás területén működő, illetve fizetési szolgáltatást nyújtó üzleti partnereink termékeiről, ajánlatairól és új termékeiről olyan információt készíthessünk és nyújthassunk Önnek, melyek érdekelhetik Önt, és amelyeket az Ön igényeihez igazítottunk (profilalkotás), illetve saját és üzleti partnereink termékeinek és nyújtott szolgáltatásainak direkt marketingje céljából (GDPR 6. cikk (1) f) pont).


• Preferenciák és vásárlási szokások elemzése és vásárlói profil létrehozása marketing és direkt marketing célból (profilalkotás) – a Byouties felhasználói fiókkal nem rendelkező személyek vonatkozásában
▪ Profil létrehozása és elemzése marketing célból: az Ön személyes preferenciáinak és vásárlási szokásainak megismerése céljából annak érdekében, hogy az általunk és a szépségszolgáltatás és szépségápolás területén működő, illetve fizetési szolgáltatást nyújtó üzleti partnereink termékeiről, ajánlatairól és új termékeiről információt küldhessünk Önnek, melyek érdekelhetik Önt és amelyeket az Ön igényeihez igazítottunk, létrehozzuk az Ön vásárlói profilját (profilalkotás). A profil létrehozásához a család- és keresztnevét, e-mail címét, illetve az elmúlt 24 hónap Foglalás és Rendelés adatait kezeljük.
▪ A fenti adatok kezelésének jogalapja an Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).


• Marketingkommunikáció: Marketing üzeneteket küldünk Önnek az általunk és a szépségszolgáltatás és szépségápolás területén működő üzleti partnereink termékeiről, ajánlatairól és új termékeiről különböző e-mail üzenetek útján, melyhez Ön előzetesen szabad hozzájárulását adta. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja egyszerűen az email végén található Leiratkozás link segítségével. A hozzájárulása visszavonása nincs hatással a visszavonás előtt tett cselekedetek jogszerűségére.


• Jogi igények létrehozása, gyakorlása és ezek elleni védekezés ▪ Igények létrehozása és gyakorlása, illetve ezek elleni védekezés céljából kezeljük a rendelésének, felhasználói fiókjának (amennyiben rendelkezik ilyennel) és az igényhez kapcsolódó adatait.
▪ A fenti adatok kezelésének jogalapja az igények létrehozásához, gyakorlásához és ellenük történő védekezéshez fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Válaszadás érdeklődésre, panaszra és javaslatra
▪ Kérdéseire, panaszaira és javaslataira történő válaszadás céljából kezeljük a kérésben, panaszban, illetve javaslatban megadott személyes adatait.
▪ A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy az a felhasználói fiókkal kapcsolatos szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont), illetve a személyesen, írásban, elektronikusan vagy telefonon leadott érdeklődés, panasz és javaslat válaszadáshoz fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont).


• Vásárlói elégedettség-felmérés és a szolgáltatásaink színvonalának meghatározása ▪ Annak érdekében, hogy a vásárlóink elégedettségét felmérjük és a szolgáltatásaink színvonalát lemérjük, a felmérésben az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük (amennyiben ilyen felmérés kitöltésére kérjük).
▪ A fenti adatok kezelésének jogalapja az ahhoz fűződő jogos érdek, hogy releváns információkat gyűjtsünk ahhoz, hogy termékeink és szolgáltatásaink színvonalát javítani tudjuk (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

 6. Automatizált döntéshozatal 
 Nem hozunk a személyére vonatkozóan olyan döntést, mely kizárólag az Ön személyes adatának automatizált kezelésén alapul és jogi hatállyal bír vagy hasonlóan jelentősen hatna Önre. 
 7. Kinek továbbítjuk a személyes adatát?

 Személyes adatát olyan jogi személyeknek továbbítjuk, akik nevünkben járnak el, azaz szolgáltatók, IT szolgáltatók, marketing ügynökségek, futárok, könyvelési és adminisztratív szolgáltatást nyújtó személyek, nevünkben vásárlói elégedettség-felmérést végző személyek, vevőszolgálatot nyújtó vállalkozások (pl. telefonközpont).

Azonosító és kontakt adatait továbbítjuk a fizetési szolgáltatást nyújtó partnerünknek annak érdekében, hogy a Foglalásához és Rendeléséhez kapcsolódó fizetési szolgáltatást teljesíteni tudják. 

 8. Továbbításra kerül a személyes adata harmadik országokba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívülre)?
 Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba). 
 9. Meddig őrizzük meg személyes adatait? 

 Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük. A személyes adatait az alábbi időpontokig tároljuk:

• A Byouties felhasználói fiókja kezelése és működtetése céljából: amíg a felhasználói fiókját vissza nem vonja - a fiók visszavonása történhet a felhasználói fiók törlésével (melyre a felhasználói fiókban van lehetőség a bejelentkezést követően), e-mail küldésével a hello@byouties.com e-mail címre, illetve levél küldésével az Firmensoft Group Kft. címére (1027 Budapest, Bem József utca 9.) -, illetve a Byouties felhasználói fiók szolgáltatásainak felmondásával. Kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.

• A Foglalása és Rendelése feldolgozása céljából: a Foglaláshoz és Rendeléséhez, illetve az elektronikus úton nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés idejére (az elérhetőség a weboldalon elérhető) azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.
▪ A jogi kötelezettségeink teljesítésének céljából (pl. számviteli törvény, adó jogszabályok rendelkezései): ezen rendelkezésekből fakadó időtartamig (pl. számlázási adatait 8 évig meg kell őriznünk).
▪ Az Adatkezelési Szabályzat 5. pontjában meghatározott jogos érdek teljesítése céljából (vásárlói profil létrehozása marketing és direkt marketing célból): a jogos érdek időtartamáig, hacsak Ön nem tiltakozik a személyes adatainak marketing célú kezelése ellen. Ebben az esetben kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.
▪ Amennyiben Önnek nincs Byouties felhasználói fiókja: a személyes adatát, melyet a preferenciái és vásárlási szokásai, illetve a vásárlói profilja létrehozása és marketing célból (profilalkotás) kezeltünk az Ön hozzájárulása alapján, a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulása visszavonása esetén a fenti adatokat továbbra is tárolhatjuk az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez
▪ Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz igény létrehozása, gyakorlása, illetve az ellene történő védekezés céljából: a jogszabály szerinti elévülési idő idejéig (pl. az Ön ügyeihez kapcsolódó általános elévülési idő 5 év, illetve a fogyasztói igények általános elévülési ideje szintén 5 év. Az itt jelzett elévülési idők a jogszabályi változások következtében változhatnak).
▪ Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz kérdések, panaszok, javaslatok megválaszolása: a válasz megadásához szükséges időtartamig, de nem tovább, mint 14 nap azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.
▪ Jogos érdekeink teljesítése céljából, azaz vásárlói elégedettség-felmérés és szolgáltatásaink minőségének meghatározása céljából: jogos érdekünk idejéig, de nem tovább, mint 24 hónap.

 Milyen egyéb jogai vannak a személyes adatai kezelését illetően? 
 Egyedi helyzete miatti tiltakozás: Joga van a személyes adatainak jogos érdekeink (a marketinget ide nem értve) céljából történő kezelése ellen bármikor tiltakozni egyedi helyzetére vonatkozó okok miatt. Ebben az esetben jelölje meg azon egyedi helyzetét, mely a véleménye szerint indokolja a személyes adatai kezelésének abbahagyását.
 Hogyan gyakorolhatja jogait? 

 Mindemellett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
▪ Joga van tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, illetve joga van ezen adatokhoz hozzáférni és másolatot kérni.
▪ Joga van a nem teljes vagy pontatlan személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kiegészítését kérni.
▪ Joga van a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például:
▪ vitatja az általunk kezelt személyes adata pontosságát;
▪ az adatkezelés jogellenes és személyes adatának törlését ellenzi és ehelyett a személyes adata felhasználásának korlátozását kéri;
▪ nincs tovább szükségünk a személyes adatára az adatkezelési célhoz, de Önnek szüksége van rá az igénye létrehozásához, gyakorlásához, illetve jogi igények elleni védekezéshez;
▪ tiltakozott a személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete miatti okból – ebben az esetben kérheti az adatkezelés korlátozását arra az időre, amíg el nem dől, hogy jogos érdekünk felülírja a tiltakozásának alapját. Amennyiben korlátozza a személyes adatai kezelését, jogosultak leszünk tárolni azokat, illetve csak abból a célból kezelni, hogy igényt létrehozzunk, gyakoroljunk, illetve az ellen védekezzünk, hogy harmadik természetes vagy jogi személy jogait megvédjük, illetve az Európai Unió vagy a tagállam(ok) fontos közérdeke céljából. Egyéb tevékenységet csak az Ön hozzájárulásával végezhetünk.
▪ Joga van személyes adatai törlését kérni, ha például:
▪ személyes adatai a továbbiakban nem szükségesek abból a célból, amely célból gyűjtöttük, illetve kezeltük őket;
▪ visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap a személyes adatai kezelésére;
▪ személyes adatának kezelése ellen egyedi helyzete miatt tiltakozik és nincs olyan jogalapunk az adatkezelésre, mely felülírja a tiltakozását;
▪ tiltakozik személyes adatainak marketing célú kezelése ellen;
▪ személyes adatát jogellenesen kezeltük.
▪ Adathordozhatósághoz való jog: Mivel személyes adatát hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezeljük, joga van ahhoz, hogy hozzájárulása vagy szerződés alapján megadott adatát strukturált, általánosan használt, géppel olvasható, interoperábilis formában (pl. számítógépen olvasható módon) megkapja. Joga van azt is kérni, hogy személyes adatát közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el, amennyiben ez technikailag lehetséges.

• Joga van személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni azon adatok vonatkozásában, melyeket hozzájárulása alapján kezelünk. Hozzájárulása visszavonása nem érinti azon adatkezelések jogszerűségét, melyek a hozzájárulása visszavonása előtt történtek.

• Joga van hozzájárulását visszavonni vagy a marketingkommunikáció formáját megváltoztatni: bármikor visszavonhatja, vagy megváltoztathatja a hozzájárulását email üzenetek fogadásáról. Ennek legegyszerűbb módja, az e-mail végén található Leiratkozás link segítségével leiratkozik, ha belép a felhasználói fiókjába és megváltoztatja az adatkezelési beállításait, vagy e-mailt küld a Byouties részére: hello@byouties.com

• A fenti jogok gyakorlásához kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel (elérhetőségeit a fenti 4. pontban találja) vagy velünk (elérhetőségeinket a fenti 3. pontban találja).

• Panasz az adatvédelmi hatósághoz: joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni panaszával. 

 11. Köteles személyes adatait megadni?
 A Byouties felhasználói fiókhoz és az szépségszolgáltatás és termékek Foglalásához és Rendeléséhez kapcsolódó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve kapcsolatfelvételhez szükséges a személyes adatainak megadása. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a felhasználói fiókját létrehozni és működtetni, a Foglalását és Rendelését feldolgozni, illetve kérdéseit, panaszait és javaslatait megválaszolni. 
12. Mi az a GDPR?
A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
13. Mikortól érvényes a jelen Adatvédelmi Szabályzat?
Jelen Adatkezelési Szabályzat 2021. november 1. napjától érvényes. A jelen Adatkezelési Szabályzat bármely módosítása annak közzétételével hatályos (a weboldalon, amennyiben az alkalmazandó).

 


...
...
Visszajelzés
Visszajelzés

Hogy tetszik az oldal?Hiba bejelentése
Visszajelzés

Mi nem tetszik az oldalban?Küldés
Visszajelzés

Mi tetszik az oldalban?Küldés
Visszajelzés

Milyen hibát szeretnél bejelenteni?Küldés
Visszajelzés

Ha szeretnél visszajelzést kapni a hibabejelentésről, kérjük add meg az e-mail címed.Küldés
Visszajelzés

Köszönjük a visszajelzésed!